OBSZAR UŻYTKOWANIA ZDJĘĆ CYFROWYCH:

Kupujący ma prawo korzystać ze zdjęcia wyłącznie zgodnie z niniejszą licencją. Pliki cyfrowe są wyłącznie do osobistego użytku Kupującego. Pliki cyfrowe nie mogą być wysyłane na konkursy, reprodukowane komercyjnie bez wcześniejszej zgody Fotografa. Fotograf udziela Kupującemu licencji na niewyłączne, nie transferowalne, dożywotne i osobiste korzystanie z Fotografii. Fotograf zezwala na jej wielokrotne przedrukowanie, skalowanie, użytek do prezentacji i stron internetowych. Zezwala na druk prezentów dla znajomych i rodziny. Wszelki komercyjny użytek pliku cyfrowego i fotografii jest zabroniony bez wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z Fotografem. 

SOCIAL MEDIA:

Kupujący może publikować reprodukcję zdjęcia w social mediach tylko z odpowiednim odnośnikiem kierującym na social media lub stronę internetową Fotografa. Nie dozwolona jest edycja, kropowanie inne niż na potrzeby social media. Szczególnie zabroniona jest ingerencja w kolor lub nakładanie filtrów na fotografię.

Dozwolone:

(Użytek osobisty, nie komercyjny)

  • Wyświetlanie na osobistych stronach i komputerach, tabletach, telefonach etc.
  • Drukowanie w dowolnej technice do użytku prywatnego

(Użytek komercyjny)

  • Używanie do reklam, stron firmowych, kampanii social media zgodnie z pisemną umową z Fotografem
  • Inny użytek zgodny z pisemną umową z Fotografem

Niedozwolone (użytek osobisty i komercyjny)

  • Odsprzedaż, licencjonowanie osobom trzecim, redystrybucja
  • Użytek fotografii w jakikolwiek nielegalny, nie etyczny, obraźliwy, negatywny sposób, zakrzywiający rzeczywistość sposób
  • Przeróbka fotografii, ingerencja w kolor lub poszczególne elementy

Zdjęcia są własnością Marcina Pławnickiego i chroni je prawo autorskie i majątkowe.
Nie ma zgody na kopiowanie, użytek i publikacje bez zgody autora.